Етна

"ГЕО ЗЕМЯ" ООД

Географски ориентирана информация

снимки с GNSS оборудване от някои от обектите на "ГЕО ЗЕМЯ" ООД

извършване на геодезически измервания

извършване на трасиране на земеделски имоти с GNSS оборудване - с. Арнаутито

извършване на геодезически измервания

извършване на трасиране на земеделска земя с GNSS оборудване - с. Оряховица

извършване на геодезически измервания

геодезическо заснемане на обект в с. Тракия

Copyright ©2023 - "ГЕО ЗЕМЯ" ООД All Rights Reserved.